1. Algemeen

1.1       Deelnemers dienen 17 jaar of ouder te zijn om mee te doen met de Winactie.

1.2       De Winactie wordt georganiseerd van 9 juni 2020 tot en met 26 juni 2020. De Trekking vindt plaats op 29 juni.

1.3       OK behoudt zich het recht voor om de Winactie zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze de verplichting te hebben tot een schadevergoeding aan de Deelnemers.

1.4      Kruidvat is op geen enkele wijze betrokken bij deze winactie

1.5       Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden kan contact opgenomen worden met de supportafdeling van OK via support@ok.app.

  1. Deelname

2.1       De Winactie bestaat uit het laten scannen van je Kruidvat Voordeel pas in de winkel. Daarnaast geeft de Deelnemer toestemming voor het delen van locatiegegevens en ontvangen van notificaties. Deze toestemming dient zowel in de software van de telefoon als in de OK-app te worden gegeven.

2.2      Deelnemers dingen alleen mee naar een prijs indien aan alle onderdelen van de Winactie als beschreven in artikel 2.1 is voldaan.

2.3       Met jouw inzending geef je toestemming om jouw naam te publiceren op de social mediakanalen van OK.

2.4     OK heeft het recht om een deelnemer van de Winactie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

3. Prijs 

3.1      Indien Deelnemers voldoen aan de voorwaarden, maken zij kans op de prijs.

3.2       Op 29 juni 2020 wordt de prijswinnaar gekozen.

3.3       Winnaars worden ook bekend gemaakt via Instagram en Facebook. Winaars ontvangen daarvoor een persoonlijk bericht via hun eigen OK-app of indien een e-mailadres bekend is, op dit betreffende adres.

3.4       De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze.

3.5     De Prijs wordt persoonlijk uitgereikt aan de prijswinnaars. Indien prijzen om welke reden dan ook niet aan een prijswinnaar kunnen worden uitgekeerd, behoudt OK zich het recht om een nieuwe prijswinnaar te trekken.

3.6       De Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.

3.7        Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.

3.8       De Prijs is:

  • Wasmiddel Robijn (12x color, 735ml)
  • Wasverzachter Robijn (12x), 750ml
  • Vaatwastabletten Finish of Sun (300 stuks)
  • Afwasmiddel Dreft (12 flacons, 383ml)
  • Dove Douche (12 flacons, 500ml)
  • Andrelon Shampoo (12 flacons, 300ml)
  • Auto shampoo (12 flacons, 1000ml)

  1. Aansprakelijkheid 

4.1       Deelname aan de Winactie is op eigen risico.

4.2       OK en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uitgereikte prijzen. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor risico van de winnaar/gebruiker.

4.3       OK is niet aansprakelijk voor de opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inschrijvingen of andere wijze van verlies van dergelijke gegevens.

  1. Toepasselijk recht

5.1.      Op deze spelvoorwaarden en de Winactie en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.2.      Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist OK.