ALGEMENE VOORWAARDEN
EN PRIVACY STATEMENT

GEBRUIKERS
VOORWAARDEN VAN OK

Versie: 15 februari 2022

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de mobiele applicatie en de websites van OK IT B.V. (hierna: ‘OK’, ‘wij’, ‘ons’ en/of ‘onze’) die verschillende diensten aanbiedt om jou te helpen bij het winkelen en het bezoeken van evenementen (hierna: ‘OK App’). Door het installeren van de OK App accepteer je deze gebruikersvoorwaarden en ontstaat er een overeenkomst tussen jou en OK.

 1. OK Account. De OK App mag je alleen downloaden via de App Store en Google Play. Na installatie ontstaat er automatisch een account gekoppeld aan het unieke nummer van jouw mobiele telefoon (hierna: ‘OK Account’). Vervolgens kun je er zelf voor kiezen om je OK Account verder te personaliseren. Wij vragen je dan minimaal je mobiele telefoonnummer en e-mailadres toe te voegen. Mochten jouw gegevens wijzigen dan dien je deze zelf aan te passen in jouw OK Account.In onze Privacy- en Cookieverklaring staat welke gegevens wij verwerken, voor welke doelen en de bewaartermijn.
 2. OK Items. OK biedt verschillende diensten aan, zoals loyalty-, marketing-, autorisatie- en authenticatiediensten. Deze diensten zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld (klanten)pasjes, cadeaukaarten, kortingsbonnen, folders, deals, tickets, promoties en enquêtes (hierna: ‘OK Items’). Bepaalde OK Items kun je zelf toevoegen aan jouw OK Account, bijvoorbeeld door een pasje via de OK App in te scannen of een deal te bewaren. Identiteitsbewijzen, rijbewijzen, vaarbewijzen en selfies zijn niet aan te merken als OK Items.Koop je een ticket of arrangement via de ticketshop in de OK App, dan koop je dit ticket of arrangement bij onze partner: Perfect Marketing en Sales B.V. Perfect Marketing en Sales B.V. zal ook de betaling afhandelen en daarna je ticket of arrangement per e-mail naar je toesturen. Vervolgens kun jij het ticket of arrangement toevoegen aan jouw OK Account.Een cadeaukaart in de OK App kun je alleen als particulier kopen. Op twee manieren kun je een cadeaukaart in de OK App kopen. Je koopt de cadeaukaart direct van OK, deze betaling zal worden afgehandeld door onze partner: Intersolve Payments B.V.. Na jouw betaling de cadeaukaart per e-mail naar je toesturen. Of je koopt de cadeaukaart van Giffy B.V., een OK Uitgever. Vanuit de OK App kom je direct op de website ilovegiffy.com, hier koop en betaal je de cadeaukaart. Bij beide manieren, kun jij vervolgens de cadeaukaart toevoegen aan jouw OK Account.Tickets, arrangementen en cadeaukaarten worden alleen digitaal naar je toegestuurd.
 3. OK Uitgevers. De uitgevers van OK Items zijn verschillende bedrijven en instellingen, zoals winkels, merken, bibliotheken en culturele instellingen (hierna: ‘OK Uitgevers’). Ook OK kan een uitgever van OK Items zijn.
 4. Voorwaarden van OK Items. De voorwaarden die van toepassing zijn op de OK Items blijven onverkort van toepassing nadat je deze OK Items hebt toegevoegd aan jouw OK Account, zoals de geldigheidsduur van jouw ticket of de plaatsen waar je jouw cadeaukaart kunt verzilveren. Afhankelijk van de voorwaarden van de OK Items kun je deze doorsturen naar, delen met of ontvangen van andere gebruikers van de OK App, zodat jij bijvoorbeeld je vriend(in) blij kunt maken met een cadeaukaart.Voor tickets, arrangementen en cadeaukaarten geldt dat je deze niet kunt ruilen of retourneren, tenzij de voorwaarden van deze OK Items aangeven dat dit mogelijk is.Tickets, arrangementen en cadeaukaarten worden alleen digitaal naar je toegestuurd.
 5. OK Transacties. De OK Items die je hebt toegevoegd aan jouw OK Account kun je vervolgens gebruiken of inwisselen en het is mogelijk om via de OK App betalingen uit te voeren (hierna: ‘OK Transacties’) bij partijen die deze accepteren (hierna: ‘OK Acceptanten’), bijvoorbeeld het gebruiken van jouw ticket bij een attractiepark of het inwisselen van de punten op jouw klantenpas voor een product.
 6. Meldingen. OK kan je belangrijke meldingen sturen, bijvoorbeeld via een push-bericht of e-mail, die verband houden met de overeenkomst tussen jou en OK en de OK App. Commerciële meldingen, zoals deals die aansluiten bij jouw interesses, worden alleen verstuurd nadat jij hier toestemming voor hebt gegeven en aangegeven hebt of je deze via een push-bericht en/of e-mail wilt ontvangen. Zonder jouw toestemming zijn de commerciële meldingen alleen zichtbaar in jouw OK App.
 7. Kosten en prijzen. OK brengt geen kosten bij jou in rekening voor het gebruik van de OK App en/of jouw OK Account. Het is wel mogelijk dat bijvoorbeeld jouw telecomaanbieder kosten rekent voor het gebruik van jouw mobiele telefoon en/of mobiele data.Alle prijzen van OK Items die je via de OK App kunt kopen zijn inclusief BTW.
 8. Intellectuele eigendomsrechten. De OK App is het exclusieve eigendom van ons en onze licentiegevers en alle intellectuele eigendomsrechten in de OK App komen toe aan ons en onze licentiegevers. Alle materialen die wij verstrekken in verband met de OK App, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, data, beelden, video’s, logo’s, iconen of HTML-codes, blijven eigendom van ons en onze licentiegevers, en eventueel materiaal van derden dat gebruikt wordt in verband met de OK App blijft eigendom van die derde of van diens licentiegevers.Je kunt het materiaal dat de OK App bevat alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met deze gebruikersvoorwaarden. Elk ander gebruik of aanpassing van dit materiaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OK is niet toegestaan.De materialen die in de OK App worden gebruikt van OK Uitgevers, OK Acceptanten of derden houden geen enkele betrokkenheid in van deze partijen bij de OK App of onze andere systemen. Je kunt geen rechten of verplichtingen ontlenen jegens deze partijen door gebruik te maken van de OK App en/of jouw OK Account.
 9. Aansprakelijkheid van de gebruiker. Jouw OK Account is persoonlijk. Je bent daarom zelf verantwoordelijk voor de juistheid van jouw gegevens in jouw OK Account en aansprakelijk voor eventuele schade als je jouw OK Account en/of OK Items door iemand anders laat gebruiken, dus ook bijvoorbeeld als je jouw ticket per ongeluk verwijderd of iemand jouw cadeaukaart uit jouw OK Account steelt.Je mag de OK App en jouw OK Account alleen gebruiken in overeenstemming met deze gebruikersvoorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent ook dat je de OK App, onze andere systemen en beveiliging niet mag beschadigen, onklaar maken en geen andere gebruikers mag hinderen. Mocht als gevolg hiervan schade ontstaan dan kan OK je hiervoor aansprakelijk stellen.
 10. Aansprakelijkheid van OK. Behoudens onze aansprakelijkheid op grond van dwingend recht zijn wij niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade. Je kunt ons daarom in geen geval aansprakelijk stellen voor schade die je lijdt of kosten die je maakt door bijvoorbeeld: (i) het oneigenlijk gebruik van de OK App en/of jouw OK Account door jou of een derde, hieronder valt tevens het toevoegen van een identiteits-, rij- en/of vaarbewijs en selfies aan jouw OK Account; (ii) het niet of beperkt functioneren van de OK App of jouw OK Account, hieronder valt tevens het geval dat jouw OK Account op grond van deze gebruikersvoorwaarden is geblokkeerd, bevroren of verwijderd; (iii) de onjuistheid van de inhoud in de OK App en/of OK Items of van de verzending van gegevens, zoals (maar niet beperkt tot) de onjuistheid van een deal of het niet werken van de QR-code van je ticket. OK is in veel gevallen niet de uitgever van OK Items en faciliteert slechts de OK Items en de OK Transacties. OK is daarom niet verantwoordelijk voor de overeenkomsten die je met de OK Uitgevers, inclusief Perfect Marketing en Sales B.V., en OK Acceptanten aangaat en/of de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving door de OK Uitgevers en OK Acceptanten, zoals (maar niet beperkt tot) het niet kunnen gebruiken van een kortingsbon of een gebrek in een product of dienst.
 11. Blokkeren OK Account. OK heeft het recht jouw OK Account tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, te blokkeren: (i) op jouw verzoek; (ii) wanneer jij in strijd handelt met deze gebruikersvoorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving; of (iii) wanneer OK het vermoeden heeft dat er sprake is van oneigenlijk gebruik van de OK App en/of jouw OK Account.
 12. Bevriezen OK Account. Wanneer jouw mobiele telefoon met daarop de OK App wordt vervangen, verloren of gestolen is, dien je jouw OK Account te bevriezen om oneigenlijk gebruik van de OK App en jouw OK Account te voorkomen. Je kunt je OK Account bevriezen op onze website ok.app. Zodra jouw OK Account bevroren is kun je jouw OK Account terugzetten op jouw (nieuwe) mobiele telefoon door de instructies te volgen die je per e-mail van ons ontvangt en op onze website staan.
 13. Vragen en klachten. Heb je een vraag of klacht over OK Items dan kun je stellen aan de desbetreffende OK Uitgevers.Voor een vraag of klacht over:
  • een ticket of arrangement kun je contact opnemen met Perfect Marketing en Sales B.V. via info@perfectmarketingensales.nl of 0570 66 27 21;
  • een cadeaukaart gekocht van Giffy B.V. via contact@ilovegiffy.com;
  • de OK App, jouw OK Account of een cadeaukaart gekocht direct van OK kun je contact opnemen met ons via support@ok.app

  Mochten wij je klacht niet naar jouw tevredenheid behandelen, dan kun je jouw klacht ook voorleggen aan de geschillencommissie van het Europese ODR Platform.

 14. Beëindigen overeenkomst. Je kunt de overeenkomst voor het gebruik van de OK App op ieder moment beëindigen door jouw OK Account te verwijderen en de OK App op jouw mobiele telefoon te deinstalleren. Als jij de OK App en/of jouw OK Account meer dan 24 opeenvolgende maanden niet gebruikt kan OK de overeenkomst beëindigen en jouw OK Account verwijderen. Wij raden je daarom altijd aan om het origineel of een kopie van jouw OK Items te bewaren.Wanneer je in strijd handelt met een van de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden zal deze overeenkomst automatisch, zonder kennisgeving, eindigen en zal jouw OK Account worden verwijderd.
 15. Wijzigen gebruikersvoorwaarden. OK is voortdurend bezig de OK App te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn dat wij deze gebruikersvoorwaarden in de toekomst wijzigen. Wij zullen je hiervan altijd op de hoogte brengen door gebruik te maken jouw contactgegevens of via de OK App. Een update van de OK App zullen wij altijd via de App Store of Google Play uitgeven. Afhankelijk van de update kan het zijn dat je de OK App niet kunt gebruiken totdat je deze nieuwste versie hebt geïnstalleerd en eventuele nieuwe gebruikersvoorwaarden hebt geaccepteerd.
 16. Overdracht. OK kan zonder jouw toestemming de overeenkomst overdragen aan haar groepsmaatschappijen, maar zal je hiervan altijd op de hoogte brengen door gebruik te maken van jouw contactgegevens of via de OK App. /li>
 17. Toepasselijk recht. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst tussen jou en OK. Bij een geschil zal deze moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Mocht een bepaling in deze gebruikersvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar worden beoordeeld, dan zal deze worden vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die het dichts ligt bij de oorspronkelijk bedoeling en alle overige bepalingen zullen in stand blijven.

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING VAN OK

Versie: 15 februari 2022

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op het gebruik van ok.app en de subdomeinen (hierna: ‘OK Website’) en de OK App van OK. In deze privacy- en cookieverklaring zal OK op duidelijk wijze de verwerking van jouw persoonsgegevens en het gebruik van cookies toelichten.

De definities die in deze privacy- en cookieverklaring worden gebruikt zijn gelijk aan de definities zoals opgenomen in de gebruikersvoorwaarden van OK.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke. OK is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens als je gebruik maakt van de OK Website en/of de OK App. Zonder deze (persoons)gegevens is het voor OK niet mogelijk om haar diensten aan jou te leveren.
 2. Gegevens. Van persoonsgegevens is sprake wanneer het gaat om informatie waarmee jij direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Niet alle gegevens die OK verzamelt zijn persoonsgegevens.OK heeft ervoor gekozen om sommige gegevens te anonimiseren of te vervangen door versleutelde gegevens (pseudonimiseren), zodat jij hier niet meer (direct) mee kan worden geïdentificeerd. Daarnaast kun jij er bij bepaalde gegevens ook zelf voor kiezen om deze wel of niet te delen met OK, OK Uitgevers, OK Acceptanten of andere partijen.
 3. OK Account. Wanneer je de OK App op jouw mobiele telefoon installeert ontstaat er een OK Account gekoppeld aan het unieke nummer van jouw mobiele telefoon. Jouw OK Account krijgt van OK een accountnummer waar OK jouw (persoons)gegevens aan koppelt.Na de installatie van de OK App kun je er zelf voor kiezen om je OK Account verder te personaliseren. Wij vragen je dan minimaal je (i) mobiele telefoonnummer en (ii) e-mailadres toe te voegen, deze gebruiken wij om contact met je te kunnen opnemen. Daarnaast is het toevoegen van je (iii) naam, (iv) adres, (v) geboortedatum en (vi) geslacht optioneel, met deze gegevens kan OK haar diensten beter laten aansluiten bij jouw interesses, door je bijvoorbeeld aantrekkelijke deals te sturen.Voor je OK Account word je gevraagd een 5-cijferige OK-code aan te maken, zodat je bijvoorbeeld de OK App op je nieuwe mobiele telefoon kunt installeren. OK zal jouw OK-code versleuteld opslaan.
 4. OK Items. Zodra je ervoor kiest om OK Items toe te voegen aan je OK Account verwerkt OK (i) de nummers gekoppeld aan deze OK Items, bijvoorbeeld de barcode of QR-code van jouw (klanten)pasjes; (ii) foto’s die jij van de OK Items hebt gemaakt; (iii) data van OK Items, bijvoorbeeld het saldo van de OK Items, voorwaarden van kortingsbonnen en ticket informatie; (iv) de door jou opgeslagen informatie, bijvoorbeeld de deals die jij opslaat; en (v) wanneer OK Items met andere gebruikers worden gedeeld. Deze gegevens slaan wij op zodat jij op ieder moment weer gebruik kunt maken van jouw OK Items en wij je over jouw OK Items kunnen informeren, bijvoorbeeld wanneer jouw kortingsbon vervalt.Als OK voor jou OK Items aanvraagt, zoals (klanten)pasjes, of je van OK cadeaukaarten koopt, dan hebben wij extra gegevens van je nodig. Deze gegevens verschillen per OK Item, maar zullen meestal bestaan uit de gegevens die je ook optioneel aan je OK Account kunt toevoegen. Wij hebben deze gegevens nodig om de OK Items voor je aan te vragen of te kopen en zullen deze gegevens en de aangevraagde OK Items voor zover mogelijk ook toevoegen aan jouw OK Account om je in het vervolg beter van dienst te kunnen zijn.Als je via de webshop in de OK App tickets of arrangementen koopt, koop je deze tickets en arrangementen van onze partner: Perfect Marketing en Sales B.V. De gegevens die Perfect Marketing en Sales B.V. minimaal van je nodig heeft zijn je volledige naam en e-mailadres.
 5. OK Transacties. Bij OK Transacties registreert OK het gebruik en inwisselen van de OK Items, zoals bijvoorbeeld de mutatie van het saldo van je cadeaukaart. OK verwerkt deze gegevens om jou in staat te stellen OK Transacties uit te voeren.Voor betalingen maakt OK gebruik van een betalingsdienstaanbieder, zoals Intersolve Payments B.V. voor de betaling van cadeaukaarten die je direct van OK koopt. De betalingsdienstaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en heeft daarom haar eigen privacyverklaring. OK aanvaart hiervoor geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 6. Locatievoorziening. Je kunt er zelf voor kiezen om je locatiegegevens met OK te delen, door het aan- of uitzetten van de locatievoorziening op je mobiele telefoon. Als je deze functie hebt aangezet, kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat OK Items van de winkel waar je binnenloopt meteen in de OK App klaarstaan en wij gebruiken deze informatie om onze diensten te analyseren en te verbeteren.
 7. Cookies. Naast de gegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven verzamelt OK ook gegevens door gebruik te maken van cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels, javascripts, tags of web beacons. Cookies slaan op jouw computer of mobiele telefoon informatie in kleine tekstbestanden op, voor en over je gebruik van de OK Website en/of de OK App, die vervolgens weer terug wordt gestuurd naar ons of partijen waar wij mee samenwerken.De eerste keer dat je de OK Website bezoekt, de OK App installeert of op het moment dat onze cookieverklaring is gewijzigd, word je geïnformeerd over het (gewijzigd) gebruik van cookies door OK. Voor cookies die geen of weinig inbreuk maken op jouw privacy is geen toestemming nodig, hier gaat het om functionele cookies en analytische cookies waarmee jij niet direct kan worden geïdentificeerd. Voor andere cookies zullen wij jouw toestemming vragen, hier gaat het om analytische cookies waarmee jij direct kan worden geïdentificeerd en marketing cookies.De gegevens die OK door middel van cookies verzamelt zijn bijvoorbeeld (i) het unieke nummer van jouw computer en/of mobiele telefoon; (ii) jouw IP-adres (een nummer dat jouw internetprovider geeft wanneer je op het internet gaat, waarvan wij niet de laatste cijfers registeren zodat de exacte computer niet achterhalen is); (iii) het type systeem en browser van jouw computer en/of mobiele telefoon; (iv) via welke manier je op de OK Website bent genomen of op welke manier je de OK App hebt gedownload; (v) welke pagina’s je van de OK Website en/of de OK App hebt bezocht, in welke volgorde en wanneer. Door deze informatie kan OK de OK Website, de OK App en bijbehorende technologieën analyseren, onderhouden, verbeteren en beveiligen en hoef jij niet steeds dezelfde informatie in te voeren en kun je advertenties krijgen die beter aansluiten bij jouw interesses.Voor een overzicht van de gebruikte cookies op de OK Website en in de OK App klik hier.
 8. Sociale media en support. Als je ons benaderd via of noemt op sociale media of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via de OK Website, dan zullen wij jouw (persoons)gegevens, de reden van het contact en de betreffende inhoud gebruiken om jouw opmerking, vraag of klacht te behandelen en eventueel opnieuw contact met je op te nemen. De sociale media gebruiken hun eigen privacy- en cookieverklaringen (en voorwaarden) en OK aanvaart hiervoor geen verantwoordelijk en aansprakelijkheid.
 9. Promoties. Als jij deelneemt aan een van onze promoties of andere (win)acties, dan verwerken wij hiervoor (persoons)gegevens om de inzending te kunnen beoordelen en om contact met je op te nemen als je bijvoorbeeld een prijs gewonnen hebt. Voor de meeste promoties gelden aanvullende voorwaarden met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, als dit het geval is zullen deze voorwaarden bij de promotie worden vermeld.
 10. Enquêtes. Als jij ervoor kiest om deel te nemen aan onze enquêtes, dan zullen wij deze (persoons)gegevens opslaan en koppelen aan jouw OK Account en deze informatie gebruiken om onze diensten te analyseren en te verbeteren.
 11. Belangrijke meldingen. Belangrijke meldingen, zoals over de overeenkomst tussen jou en OK en over de OK App, zullen wij naar je sturen via bijvoorbeeld een push-bericht of e-mail. Je kunt deze belangrijke meldingen niet uitzetten, omdat wij anders niet meer aan onze verplichtingen onder de overeenkomst met jou kunnen voldoen.
 12. Commerciële meldingen. Commerciële meldingen versturen wij alleen nadat jij hier toestemming voor hebt gegeven en aangegeven hebt dat je deze via een push-bericht en/of e-mail wilt ontvangen. Je kunt dit doen door in de OK App deze meldingen aan of uit te zetten. De commerciële meldingen proberen wij, op basis van bovenstaande gegevens die wij hebben kunnen verzamelen, zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw interesses.OK werkt ernaartoe dat je voor commerciële meldingen in de toekomst zelf kunt kiezen welke gegevens je deelt met welke OK Uitgever, OK Acceptant of andere commerciële partij.
 13. Inbox. De belangrijke meldingen en commerciële meldingen worden ook verzameld in de inbox in jouw OK App. Het is niet mogelijk om deze aan of uit te zetten, maar je ziet deze meldingen natuurlijk ook alleen als je zelf de inbox opent.
 14. Grondslagen. Hiervoor hebben wij de doeleinden aangegeven waarvoor jouw (persoons)gegevens worden verwerkt. OK verwerkt jouw persoonsgegevens altijd op basis van een wettelijke grondslag, omdat (i) jij toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld door zelf te beslissen welke persoonsgegevens je met OK deelt en door toestemming te geven voor het plaatsen van cookies; (ii) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om jou te informeren over de gewijzigde gebruikersvoorwaarden of over de aanvraag of aankoop van een OK Item en om jou gebruik te kunnen laten maken van de OK App; (iii) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld onze verplichting richting de belastingdienst; en (iv) wij een gerechtvaardigd belang hebben, bijvoorbeeld om de OK App te kunnen verbeteren of onze diensten te kunnen aanpassen en aan te laten sluiten bij de interesses van jou en andere gebruikers.
 15. Bewaartermijn. De (persoons)gegevens van jouw OK Account en jouw OK Items worden bewaard zolang jouw OK Account actief is. Wanneer de overeenkomst met OK is beëindigd zullen jouw persoonsgegevens na vier jaar worden verwijderd. De persoonsgegevens die OK in verband met de OK Transacties en de aankoop van OK Items verwerkt, bewaart OK zeven jaar conform de wettelijke bewaartermijn.Zoals in het overzicht van gebruikte cookies onder ‘vervaltermijn’ aangegeven, blijven alle cookies voor een beperkte termijn op jouw computer of mobiele telefoon opgeslagen. Na de vervaltermijn wordt de informatie ververst en wordt de cookie automatisch verwijderd.Als je geen overeenkomst met ons bent aangegaan maar ons benaderd via of noemt op sociale media of contact met ons opneemt dan worden deze gegevens twee jaar bewaard. Als er een overeenkomst is tussen jou en OK dan bewaren wij deze zeven jaar of vier jaar na het einde van deze overeenkomst.In andere gevallen zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren zo lang dat nodig is voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacy- en cookieverklaring en voor het naleven van (lokale) wet- en regelgeving. Daarna verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Als wij na de bewaartermijn de gegevens nog willen gebruiken, bijvoorbeeld voor analyses, dan maken wij jouw gegevens anoniem.
 16. OK Uitgevers en OK Acceptanten. OK werkt samen met OK Uitgevers en OK Acceptanten om het aanbod en de functionaliteit van OK Items te kunnen vergroten. Als je OK Items toevoegt dan blijven de algemene voorwaarden en privacyverklaring van de OK Uitgever en eventuele geldigheidsduur die van toepassing zijn op deze OK Items onverkort van toepassing. Als OK voor jou OK Items aanvraagt bij een OK Uitgever zijn tevens de algemene voorwaarden en privacyverklaring van deze OK Uitgever van toepassing. Bij OK Transacties kunnen daarnaast de algemene voorwaarden en privacy- en cookieverklaring van OK Acceptanten van toepassing zijn. OK aanvaart hiervoor geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.OK deelt ook met OK Uitgevers en OK Acceptanten de gegevens van gebruikers van de OK App en de OK Website, deze gegevens zullen alleen direct terug te herleiden zijn naar jou als persoon als dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor je jouw gegevens met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld als OK een klantenpas voor jou aanvraagt bij een OK Uitgever. Gegevens die niet direct terug te herleiden zijn naar jou als persoon worden gedeeld om OK Uitgevers en OK Acceptanten inzicht te geven in het gebruik van hun OK Items en OK Transacties in de OK App waarmee zij hun diensten richting jou en andere gebruikers kunnen analyseren en verbeteren.
 17. Partners van OK. Als wij voor het verlenen van onze diensten derden inschakelen om bijvoorbeeld te helpen met IT-werkzaamheden, marketing, het verwerken van betalingen, dan zullen wij jouw persoonsgegevens alleen delen wanneer dit noodzakelijk is voor deze diensten.Verder schakelt OK ook derden in voor het tonen van advertenties en/of promoties, dit zijn bijvoorbeeld Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.Deze partners hanteren hun eigen privacy- en cookieverklaringen (en voorwaarden). Wij raden je aan de privacy- en cookieverklaringen van deze partners ook te lezen. OK aanvaart hiervoor geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.Hieronder vind je een overzicht van de partners. Een deel van deze partners is ook opgenomen in het overzicht van gebruikte cookies op de OK Website en in de OK App.
 18. Verwerkingsovereenkomst. Als een partij, zoals hiervoor aangegeven, persoonsgegevens voor OK verwerkt dan verstrekt OK alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de persoonsgegevens adequaat te beschermen. Met deze verwerkers wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van jouw persoonsgegevens door deze partij regelt. Voor zover het om partijen (met toegang van) buiten de Europese Economische Ruimte gaat en het betreffende land geen adequaat beschermingsniveau biedt (zoals het Privacy Shield-certificaat), sluit OK met deze partijen een overeenkomst met door de Europese Commissie goedgekeurde modelbepalingen of zorgt OK voor anderszins passende maatregelen.Alleen wanneer dit wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten.
 19. Beveiliging. OK heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo voorzien we onze website regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans en is de internetverbinding beveiligd met een SSL-certificaat (te zien door https:// en het slotje dat in jouw internetbrowser).Daarnaast krijgen de medewerkers van OK alleen toegang tot jouw persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van hun taken en zij een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.De partijen, zoals hiervoor aangegeven, zullen ook alleen toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van hun taken en de verwerking mag alleen plaatsvinden in overeenstemming met onze instructies.
 20. Aanpassen of verwijderen (persoons)gegevens. Je hebt het recht om jouw volledige persoonsgegevens zoals geregistreerd door OK in te zien en aan te laten passen wanneer deze incorrect of incompleet zijn. De gegevens in jouw OK Account vragen wij je zelf aan te passen wanneer deze moeten worden gewijzigd. Verder heb je onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens door OK en het recht om OK te vragen om jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan derde partijen te verstrekken.Je hebt altijd de mogelijkheid om je de commerciële meldingen aan of uit te zetten via de OK App of bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor andere directe marketing doeleinden en niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Daarnaast kan je vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OK, met name wanneer deze worden verwerkt in het gerechtvaardigd belang van OK.De toestemming voor het plaatsen van cookies kun je in de instelling van jouw browser altijd aanpassen. Ook kun je hier de reeds geplaatste cookies verwijderen. Ga naar de ‘Help’-sectie van jouw browser om te weten te komen hoe je dit kunt doen. Ook op je mobiele telefoon kun je gepersonaliseerde advertenties blokkeren. Je moet de instellingen voor elke browser, computer of mobiele telefoon afzonderlijk aanpassen. Het weigeren van de cookies betekent niet dat je helemaal geen advertenties meer ontvangt, maar dat de advertenties niet meer direct aansluiten bij jouw interesses. Als je ervoor hebt gekozen om cookies te weigeren, dan kan het zijn dat sommige onderdelen van de OK Website of de OK App niet (goed) functioneren.
 21. Contact. Mocht je als gebruiker van de OK Website en/of de OK App een opmerking, vraag of klacht hebben of je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens willen uitoefenen dan kun je contact opnemen met OK:
  OK IT B.V.
  John M. Keynesplein 36
  1066 EP Amsterdam
  privacy@ok.app
  www.ok.app
  Om je te kunnen identificeren kan OK in dit geval vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs.Als je klacht niet naar tevredenheid door ons is behandeld, dan kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 22. Wijzigingen. Wanneer dit nodig is zullen wij deze privacy- en cookieverklaring wijzigen, bijvoorbeeld als wij jouw gegevens voor nieuwe doeleinden willen gaan gebruiken. Wij zullen je hiervan altijd op de hoogte brengen door gebruik te maken jouw contactgegevens of via de OK App en indien nodig je opnieuw om jouw toestemming vragen. De laatste versie van de privacy- en cookieverklaring kun je altijd op de OK website vinden.

OVERZICHT VAN PARTNERS VAN OK

OK werkt samen met onderstaande partners waarbij jouw (persoons)gegevens mogelijk verzameld en uitgewisseld worden. De privacy- en cookieverklaringen van deze partners kun je lezen door te klikken op de desbetreffende partner.

 • AppsFlyer. OK gebruikt de AppsFlyer Software Development Kit (SDK) van AppsFlyer Ltd. in de OK App. AppsFlyer biedt verschillende mogelijkheden om het succes van onze advertentiecampagne en de installatie van de OK App te analyseren. Hiervoor stuurt onze app gepseudonimiseerde gegevens naar de AppsFlyer en het bericht dat de app is gestart. Er wordt gebruik gemaakt van een pseudoniem Advertising ID. Via de AppsFlyer worden alleen statistische analyses gemaakt. Daarom hebben wij geen informatie over de identiteit van de gebruiker. De AppsFlyer heeft het Privacy Shield-certificaat waarmee gegarandeerd is dat ze voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Google Analytics OK gebruikt de analyse service “Firebase Analytics” van Google Inc. (Google), die is bedoeld om vast te leggen hoe gebruikers omgaan met de OK App. Daarbij worden gebeurtenissen (zogenaamde “events”) vastgelegd, zoals het voor de eerste keer openen van de OK App, de deinstallatie, update, crash of gebruiksfrequentie van de OK App. Met de events kunnen andere belangen van gebruikers, bijvoorbeeld voor bepaalde functies van de applicaties of specifieke onderwerpen vastgesteld worden. Hierdoor kunnen ook gebruikersprofielen worden aangemaakt, die bijvoorbeeld voor het tonen van op de gebruiker toegesneden advertenties gebruikt kunnen worden. Ook gebruikt OK Google Analytics voor de OK website.OK heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Dit betekent dat het laatste octet (8 getallen) van uw IP-adres maskeert en het niet toestaat dat Google uw gegevens die via Google Analytics zijn verkregen deelt of combineert met andere Google diensten. Google heeft het Privacy Shield-certificaat waarmee gegarandeerd is dat ze voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • PlotProjects OK gebruikt de geofencing service van PlotProject (Floating Market B.V.). Waardoor de locatiegegevens, als deze functie door de gebruiker is ingeschakeld, en de daaruit voortvloeiende bewegingspatronen en eventuele bijbehorende activiteiten in de OK App worden vastgelegd en geanalyseerd. Hierdoor kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt, ie bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor het tonen van relevante OK Items zodra de gebruiker zich op een bepaalde locatie bevindt.
 • Facebook en Instagram OK maakt gebruik van diverse advertentiekanalen waaronder Facebook en Instagram. Via deze kanalen promoot OK acties en het downloaden van de OK app. Persoonsgegevens worden alleen geanonimiseerd gebruikt. Op de platformen van de externe advertentiepartners gelden de cookie en privacy voorwaarden van de betreffende partijen. OK gebruikt de Software Development Kit (SDK) van Facebook Inc. Facebook SDK biedt verschillende mogelijkheden om de installatie van de OK App en het succes van de advertentiecampagne te analyseren. Daarnaast kunnen ook afzonderlijke activiteiten (events) van de gebruiker in de OK App geanalyseerd worden, om zo bijvoorbeeld de doelgroep voor marketing-campagnes nauwkeuriger en beter te kunnen definiëren. Daarvoor sturen wij gepseudonimiseerde gegevens naar Facebook. Facebook heeft het Privacy Shield-certificaat waarmee gegarandeerd is dat ze voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Leanplum OK gebruikt de Leanplum om met haar gebruikers te kunnen communiceren via push berichten, inbox/in-app berichten of e-mail berichten.
 • Sovendus OK verstrekt waardebonnen van Sovendus GmbH. Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash- waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus doorgestuurd. Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd. We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus. Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e- mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld je naam, postcode, land en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon.
 • Google Cloud OK gebruikt het Google Cloud Platform voor gegevensopslag en -verwerking t.b.v. analyse van gebruikersgedrag.
 • SparkPost OK gebruikt SparkPost om haar gebruikers e-mailberichten te versturen.
 • MessageBird OK gebruikt MessageBird om haar gebruikers sms-berichten te versturen.
 • WePublish OK gebruikt de WePublish viewer voor het weergeven van folders. Interactie met de folders wordt vastgelegd in Google Analytics en Google Analytics voor Firebase.
 • Amazon OK gebruikt het platform van Amazon Web Services voor primaire gegevensopslag en -verwerking t.b.v. onze diensten (gebruikersaccounts, pasjes, deals, etc.)
 • Zendesk OK gebruikt Zendesk voor haar klantenservice en FAQ pagina.
 • Scandit OK gebruikt Scandit om bar- en QR codes te scannen en herkennen.
 • Firebase OK gebruikt de volgende Firebase services:
  Cloud Functions for Firebase: verzamelt de gebruikers IP adres voor de verwerking van de events en HTTP functies.
  Firebase Cloud Messaging: verzamelt Instance IDs om te bepalen naar welke mobiele telefoon een bericht gestuurd moet worden.
  Firebase Crashlytics: verzamelt gebruikers installatie UUID and IP adres (nieuwste versie), oudere versies verzamelt andere data (voor meer informatie klik hier).
  Firebase Hosting: verzamelt IP adres voor beveiligings- en diagnostische doeleinden.
  Firebase Remote Config: verzamelt instance IDs voor gebruikerspecifieke settings.
  Google Analytics for Firebase: verzamelt een gebruikers ID, IDfV ID (iOS) of Android ID, instance ID, en Analytics app instance ID voor analytische doeleinden.
 • Intersolve OK gebruikt Intersolve voor (i) de afhandeling van de betalingen en (i) de verzending van cadeaukaarten die je direct van OK koopt. Voor de betaling word je doorgestuurd naar de omgeving van jouw bank. Voor de verzending van de cadeaukaart heeft Intersolve jouw naam en e-mailadres nodig.
 • Perfect Marketing & Sales OK gebruikt Perfect Marketing en Sales voor de verkoop van tickets en arrangementen. De webshop voor de tickets en arrangementen is onderdeel van Perfect Marketing en Sales. Perfect Marketing en Sales is verantwoordelijk voor de afhandeling van de betalingen en de verzending van de tickets en arrangementen naar jouw e-mailadres.
 • Giffy OK gebruikt Giffy voor de verkoop van een aantal cadeaukaarten. De webshop voor de cadeaukaarten, www.ilovegiffy.com, is onderdeel van Giffy. Als je via deze website een cadeaukaart koopt, is Giffy verantwoordelijk voor de afhandeling van de betalingen en de verzending van de cadeaukaart naar jouw e-mailadres.

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE COOKIES OP DE OK WEBSITE EN IN DE OK APP

Functionele cookies. Functionele cookies helpen de OK Website en de OK App bruikbaar te maken voor de basisfuncties, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat jij ingelogd blijft in de OK App en jouw toestemming voor het gebruik van cookies wordt opgeslagen. Zonder deze cookies kan de OK Website en/of de OK App niet naar behoren functioneren.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
cookie-popupOKLegt cookie consent vast1 maandHTTP
ok_surveys_answeredOKLegt vast welke enquêtevragen door een gebruiker beantwoord zijn1 maandHTTP
cookie-popupOKWordt gebruikt om de gebruikersinterface voor te bereiden1 maandHTTP
ok_folders_count_allOKWordt gebruikt om de gebruikersinterface voor te bereiden1 maandHTTP
ok_unfollowed_retailersOKWordt gebruikt om de gebruikersinterface voor te bereiden1 maandHTTP
ok_newsletters_count_allOKWordt gebruikt om de gebruikersinterface voor te bereiden1 maandHTTP
ok_newsletters_count_personalOKWordt gebruikt om de gebruikersinterface voor te bereiden1 maandHTTP
ok_folders_count_personalOKWordt gebruikt om de gebruikersinterface voor te bereiden1 maandHTTP
ok_newsletters_count_searchtermOKWordt gebruikt om de gebruikersinterface voor te bereiden1 maandHTTP
ok_organisations_count_priorityOKWordt gebruikt om de gebruikersinterface voor te bereiden1 maandHTTP
ok_recommended_retailersOKWordt gebruikt om de gebruikersinterface voor te bereiden1 maandHTTP
ok_folders_count_searchtermsOKWordt gebruikt om de gebruikersinterface voor te bereiden1 maandHTTP
ok_deals_count_allOKWordt gebruikt om de gebruikersinterface voor te bereiden1 maandHTTP
ok_organisations_count_personalOKWordt gebruikt om de gebruikersinterface voor te bereiden1 maandHTTP
ok_organisations_count_allOKWordt gebruikt om de gebruikersinterface voor te bereiden1 maandHTTP
ok_deals_count_personalOKWordt gebruikt om de gebruikersinterface voor te bereiden1 maandHTTP

Analytische cookies. OK gebruikt analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de OK Website en de OK App. Deze cookies helpen ons bij het verbeteren en optimaliseren van onze diensten en zorgen er bijvoorbeeld voor dat jij gemakkelijk informatie kunt vinden waar je naar opzoek bent. Ook worden deze cookies gebruikt om de advertenties die OK plaatst te verbeteren. De meeste van deze gegevens worden verkregen via externe applicaties zoals Google Analytics of Apps Flyer.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
_gaGoogle Analyticsok.app

deals.oik.app

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.2 jaarHTTP Cookie
_gidGoogle Analyticsok.app

deals.oik.app

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.24 uurHTTP Cookie
_gat_UA-41877354-14Google Analyticsdeals.ok.appWordt gebruikt om verzoeksnelheid te reguleren.1 minuutHTTP Cookie
_gat_gtag_UA_121917316_1

 

Google Analyticsdeals.ok.appWordt gebruikt om verzoeksnelheid te reguleren.1 minuutHTTP Cookie
_ga_GDH8MVN61L

 

Google Analyticsok.appWordt gebruikt om de sessiestatus te behouden2 jaarHTTP Cookie
_gaGoogle Analytics.ilovegiffy.comWordt gebruikt om gedrag van bezoekers in kaart te brengen nadat zij een een Giffy advertentie hebben gezien.2 jaarHTTP Cookie
_gaGoogle Analyticsokapp.euroticket.nlWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.2 jaarHTTP Cookie
_ga_GDH8MVN61L

 

Google Analyticsokapp.euroticket.nlWordt gebruikt om de sessiestatus te behouden2 jaarHTTP Cookie

Marketing cookies. Marketing cookies worden gebruikt om te zien welke verschillende websites je bezoekt. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt wanneer OK advertenties plaatst op andere website of in ander apps, op die manier kunnen wij bijhouden welke advertenties je al hebt bekeken, zodat je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde advertenties te zien krijgt. Daarnaast bouwen wij met marketing cookies profielen op om toekomstige interesses beter te kunnen inschatten en advertenties daarop te kunnen aanpassen.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
_gcl_au

 

Google AdSenseok.appWordt gebruikt om conversies te meten

 

3 maandenHTTP Cookie
uidfr

 

OKdeals.ok.appRegistreert een uniek ID t.b.v. personalisatie

 

2 jaarHTTP Cookie
__gads

 

DoubleClickok.appWordt gebruikt voor personalisatie van advertenties

 

13 maandenHTTP Cookie

Het gebruik van cookies door externe partijen, zoals hiervoor onder ‘aanbieder’ aangegeven, is onderworpen aan de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen. Wij raden je aan de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen ook te lezen door te klikken op de desbetreffende partij. OK aanvaart hiervoor geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

SOFTWARE VAN DERDEN

Icons BicyclebabycartndrillerWashremoteShirttennisbalStoreFencebuilding en House iconen door DinosoftLab van the Noun Project.

Download
Download